Thursday, 25 April 2013
ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചുമുന്നേറുന്ന  ഏറ്റവും മികച്ച കോമഡി ഷോ ഏതാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അത് 'ശാസ്ത്രം പൌരാണികഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ' എന്ന പേരിൽ മതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മതയുണ്ണികൾ നിരന്തരം അടിച്ചുവിടുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ ആണെന്ന്.  

മതം ഒരുകാലത്ത് പ്രബലമായിരുന്നു. തിളങ്ങുന്ന ഒരു പാസ്റ്റ് അതിനുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം വിശ്വാസികൾ വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്ന് സ്ഥിതി അതല്ല. എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസം ശാസ്ത്രത്തെയാണ്. നിലനിൽക്കാൻ വേറെ വഴിയൊന്നും മതങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോപിന്നെ വേറെന്താലോചിക്കാൻ? ശാസ്ത്രത്തെ മതത്തിന് പിന്നാലെ ഓടിക്കുക തന്നെ. എന്തും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇതും അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചേക്കും. മതങ്ങളുടെ ഒരു ബുദ്ധി  നോക്കണേ!!        

എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ശാസ്ത്രത്തെ മേൽപറഞ്ഞ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് പിറകെ ഓടിക്കുന്നത്? സംഗതി എളുപ്പമല്ലേ. കുറച്ചൊരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായാൽ മതി. അതായത് ആദ്യം ഒരു ശാസ്ത്രസത്യത്തെ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓടിച്ചുനോക്കുന്നു. 'അതുതാനല്ലയോ ഇത്' എന്ന് തോന്നുന്ന വരികൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ച്  വളച്ചൊടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമാക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ-സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ്.  മറ്റെല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളെയും പോലെ ഒരിക്കൽ അത് നശിച്ചുപോകും. ചുവന്നഭീമനാകും, പിന്നീട് വെള്ളക്കുള്ളനാകും, ചിലത്‌ ഒടുവിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളാകും. നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ അതാ കിടക്കുന്നു ഒരു കിടിലൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്! സൂര്യൻ ചുരുട്ടപ്പെടും! ഹാ ഹാ ഹാ.. ഇത് അതുതന്നെ.. രാഹുകാലം തുടങ്ങുന്നതിനുമുന്പുതന്നെ പോസ്റ്റർ ഇറക്കിയേക്കാം. എന്നെയും എന്റെ മതത്തെയും സമ്മതിക്കണം!

ബീഡി ചുരുട്ടപ്പെടും എന്ന് കേട്ടാൽ സാമാന്യബുദ്ധിയുള്ളവരൊന്നും  ബീഡി കത്തിതീരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കില്ല. "പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനല്ലല്ലോ. സാമാന്യ ബുദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നേൽ ഞങ്ങൾ മതവും താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കുമോ മനുഷ്യാ" എന്നാണവർ ചോദിയ്ക്കുന്നത്. ന്യായം!  

ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ പോസ്റ്റെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ. എല്ലാ മതങ്ങളും 'ശാസ്ത്രീയമാവാൻ' കൊതിയ്ക്കുന്നു. ആധുനികശാസ്ത്രമൊക്കെ നമ്മുടെ മഹാമുനിമാരുടെ മൂലത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുന്ന ആർഷഭാരത സംസ്കാരശൂന്യരും തങ്ങളുടെ മതം പറയുന്ന തൊലിഞ്ഞ കഥകൾ ശാസ്ത്രം അംഗീകരിച്ചെന്നു പൊങ്ങച്ചം പറയുന്ന വെള്ളക്കുപ്പായക്കാരും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും പിറകിലല്ല.    

ശാസ്ത്രം സത്യമാണ്. എപ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തിന് മതങ്ങളെ ഇതുപോലെ 'പിന്താങ്ങാൻ' കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ലല്ലോ. ഉദാഹരണമായി 'പരിണാമസിദ്ധാന്തം'. അത് നല്ല ഒന്നാന്തരം ശാസ്ത്രസത്യമാണ് പക്ഷെ അത് ഞങ്ങടെ പൊത്തകത്തിൽ ഇല്ല! എന്തുചെയ്യും? കുപ്രചരണം!!! ഇടക്കണ്ണികളെ  കിട്ടിയില്ലാ..ഫോസ്സിലുകൾ ഫോർജറികളാണ്...ഗണിതം പരിണാമത്തെ ഗണ്ഡിയ്ക്കുന്നു.. ഇവരുടെ ലോജിക്ക് ഇതാണ് . ശാസ്ത്രസത്യങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ (അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ) ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സത്യം, ഇല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം നുണ!!! കുറച്ചൊക്കെ നാണവും മാനവും വേണ്ടേ മനുഷ്യന്മാരായാൽ?

ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ലാ. ശാസ്ത്രത്തെ അങ്ങനെ ഈസിയായി കൂടെക്കൂട്ടാൻ കഴിയില്ലാ എന്ന് കണ്ടാൽ മതവാദികൾ  അവരുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ അടവെടുക്കുകയായി. "ശാസ്ത്രം ഇന്ന് പറയുന്നത് നാളെ മാറ്റിപ്പറയുന്നു, ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് മാറ്റിപ്പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞ വാക്കിനു വിലയില്ലാത്ത ശാസ്ത്രത്തെ എങ്ങനെ നമ്പും?" ശാസ്ത്രത്തെ ബുക്കിൽ കണ്ടാൽ അവർക്ക് നമ്പാൻ വിഷമമില്ല, പക്ഷെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ശാസ്ത്രത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഇവർക്ക് പക്ഷെ ശാസ്ത്രം നൽകിയ കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റെല്ലാ സുഖസൌകര്യങ്ങളും നിർബാധം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെല്ലും ലജ്ജയില്ല!!!

മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം മുന്പെയുണ്ട്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുവരെ 'ഇതെല്ലാം' നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉള്ളകാര്യം മതം പുറത്തുവിടില്ല! ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കഞ്ഞികുടിച്ചുപോട്ടെ എന്ന് മതങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടായിരിക്കും. വളരെ നല്ല കാര്യം!.

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇന്നുവരെ  കണ്ടെത്താത്ത ഒരു ശാസ്ത്രസത്യം നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥം നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ കഴിയുമോ?    
               

4 comments:

 1. സൂപ്പര്‍

  ReplyDelete
 2. The sun does not have enough mass to collapse into a black hole. In billions of years, when the sun is at the end of its life, it will become a red giant star

  ReplyDelete
  Replies
  1. You are absolutely right. I will edit the post soon accordingly

   Delete

Popular Posts

My Bookshelf

Mridhul's bookshelf: read

Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything
The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature
The Emerging Mind: Reith lectures 2003
The Extended Phenotype: The Long Reach of the Gene
The Science of Good and Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule
Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic
In Search of Schrödinger's Cat: Quantum Physics and Reality
Tao Te Ching: A New English Version
Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals' Abuse of Science
Politically Correct Bedtime Stories
Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love
The Dhammapada: The Sayings of the Buddha
Thus Spake Zarathustra
The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark
The Book Of Nothing
The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature
Nature Via Nurture: Genes, Experience and What Makes Us Human
The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science
Letter to a Christian Nation
To Be Human


Mridhul Sivadas's favorite books »