Thursday, 17 April 2014വിവിധങ്ങളായ ഏകദൈവങ്ങളിലും ഏകതാനതയുടെ ഭിന്നഭാവങ്ങളായ ബഹുദൈവങ്ങളിലും ആള്‍ദൈവങ്ങളിലും അര്‍ദ്ധദൈവങ്ങളിലും അവതാരങ്ങളിലും അംശാവതാരങ്ങളിലും പക്ഷിശാസ്‌ത്രത്തിലും ഗൗളിശാസ്‌ത്രത്തിലും കവടിശാസ്‌ത്രത്തിലും പ്രാര്‍ത്ഥര്‍നേറ്റ്‌ മെഡിസിനിലും തുടങ്ങി മതജന്യവും മതേതരവുമായ സകലമാന അന്ധവിശ്വാസമാലിന്യങ്ങളും ചുമന്നു നടക്കുന്നവര്‍ തുരുതുരാ പൊളന്നുതള്ളുന്ന അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങള്‍ തട്ടിത്തടഞ്ഞ്‌ വഴിനടക്കാന്‍ പറ്റാതായ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച്‌ പൊതുജനതാല്‍പര്യാര്‍ത്ഥം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്‌.

എന്താണ്‌ അന്ധവിശ്വാസം? ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്‍ കാര്യകാരണങ്ങളെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്‌ അന്ധവിശ്വാസം.

വചനോത്സവം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഹോള്‍സെയിലായും റീട്ടെയിലായും 'കൊമ്പുള്ള സാക്ഷി'കളുടെ ഫോട്ടോയടക്കം പതിപ്പിച്ചുവച്ച്‌ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആ പോട്ടാശ്രമം മാഗസിന്‍ ഓരോ ലക്കത്തിലും, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്‌ വര്‍ഷങ്ങളായിട്ടും കുഞ്ഞിക്കാല്‍ കാണാന്‍ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കാഞ്ഞിട്ട്‌ ഒടുക്കം 'കര്‍ത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താല്‍' കാലുകണ്ട്‌ നന്ദി പറയുന്ന 8 ദമ്പതികളെയെങ്കിലും മിനിമം കാണാം. ദൈവാനുഗ്രഹത്താല്‍ കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതിനു പിന്നിലെ ശാസ്‌ത്രീയ അടിത്തറയാണ്‌ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. വിശ്വാസികളായ ദമ്പതികള്‍ സ്വാഭാവികമായും പ്രാര്‍ത്ഥിയ്‌ക്കും. കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതിനെ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ഫലമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്‌ സ്വാഭാവികം.

ഇവിടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയാണ്‌ കുഞ്ഞിനെ തന്നത്‌ എന്നെങ്ങനെ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ തറപ്പിച്ചു പറയാനാകും? 'കുരിശുകുറി'യെടുക്കാത്ത കളഭക്കുറിട്ടീമുകള്‍ക്ക്‌ നാട്ടില്‍ പഞ്ഞമില്ലല്ലോ. അവരില്‍ 'ഉരുളിക്കുറി'യടിച്ചവരെ എത്രയെണ്ണത്തിനെ വേണം? തൊട്ടിലുകെട്ടി കുട്ടികളെക്കിട്ടിയ എത്രയെണ്ണത്തിനെ വേണം? ഇവിടെ ഉരുളിട്ടീമുകള്‍ കുട്ടികളെ ഉരുളിയുമായും തൊട്ടില്‍ ടീമുകള്‍ കുട്ടികളെ തൊട്ടിലുകളുമായും ബന്ധിപ്പിയ്‌ക്കുമെന്ന്‌ പ്രത്യേകം വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ!. ഫലമോ? കുരിശുടീമുകളും ഉരുളിട്ടീമുകളും തൊട്ടില്‍ ടീമുകളും ഹാപ്പി!!. അവര്‍ തുടര്‍ന്നും അതേ കുറികളില്‍ പൈസയിടും.

കുരിശുടീമുകള്‍ ശ്രദ്ധിയ്‌ക്കുക. നിങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ കുട്ടികളുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നു നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ തെളിയിക്കാമോ? ക്രിസ്‌തുവിനു പകരം ഉരുളിയോ തൊട്ടിലോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ കുട്ടികളെ കിട്ടുമായിരുന്നില്ലെന്നു നിങ്ങള്‍ക്കു പറയുവാന്‍ കഴിയുമോ? അതിനു കഴിയുകയില്ലെങ്കില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ഫലമാണ്‌ കുഞ്ഞിക്കാലുകളെന്നു വാദിക്കുവാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു കഴിയുമോ?

ഇനി ക്രിസ്‌തു മാത്രമാണ്‌ കുഞ്ഞിക്കാലുതരുന്നതെന്നു കരുതുക. അതുകൊണ്ടുമായില്ല. ക്രിസ്‌തു ഏതുരീതിയിലാണ്‌ അവിടെ ഇടപെടുന്നതെന്ന്‌ വ്യക്തമായും സ്‌പഷ്ടമായും വിശദീകരിക്കുവാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്‌. കൗണ്ട്‌ കൂട്ടുകയാണോ അതോ മുട്ടിച്ചുകൊടുക്കുകയാണോ? പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചിട്ട്‌ 'പണിയെടുക്കണമോ' അതോ അവിടെ 'ദിവ്യാത്ഭുതം' നടന്നുകൊള്ളുമോ?

മറ്റൊരുദാഹരണം. ശുക്രന്‍ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകദിശയില്‍ നിന്ന്‌ കോക്രി കാട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ്‌ നിങ്ങള്‍ ഗതിപിടിക്കാത്തത്‌ തുടങ്ങിയതുപോലുള്ള കവടിശാസ്‌ത്രവാദഗതികള്‍ക്ക്‌ ഗതിപിടിക്കാഞ്ഞവന്മാരുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ മാത്രം പോര. ശുക്രന്‍ എപ്രകാരം അവനെ ഗതികേടിലാക്കുന്നു എന്നതിനു വിശദീകരണം ആവശ്യമായുണ്ട്‌. അല്ലാത്തപക്ഷം ശുക്രന്‍ അവിടില്ലേലും ഈ മണകൊണാഞ്ചന്മാര്‍ ഗതിപിടിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നെനിക്ക്‌ വാദിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കാം. നിങ്ങളെ നായര്‍ സമുദായത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റേതെങ്കിലും സമുദായങ്ങളുടേയോ പോപ്പായോ കോപ്പായോ ഞാന്‍ അംഗീകരിക്കാത്ത സ്ഥിതിയ്‌ക്ക്‌ എനിക്ക്‌ വസ്‌തുനിഷ്‌ഠമായ തെളിവുകളും Convincing ആയ വിശദീകരണങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട്‌.

ദാറ്റസോള്‍ യുവറോണര്‍.

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

My Bookshelf

Mridhul's bookshelf: read

Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything
The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature
The Emerging Mind: Reith lectures 2003
The Extended Phenotype: The Long Reach of the Gene
The Science of Good and Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule
Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic
In Search of Schrödinger's Cat: Quantum Physics and Reality
Tao Te Ching: A New English Version
Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals' Abuse of Science
Politically Correct Bedtime Stories
Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love
The Dhammapada: The Sayings of the Buddha
Thus Spake Zarathustra
The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark
The Book Of Nothing
The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature
Nature Via Nurture: Genes, Experience and What Makes Us Human
The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science
Letter to a Christian Nation
To Be Human


Mridhul Sivadas's favorite books »